ONGEVALLEN

Bij een ongeval:

  1. Stuur een mail naar : ongevallen@ruggeveld.be met volgende info: naam, adres, geboortedatum en TennisVlaanderen lidnummer van het slachtoffer - Datum van het ongeval - Juiste omstandigheden van het ongeval - Omschrijving van de letsels - Rekeningnummer op dewelke terugbetaling mag gebeuren.
  2. Vraag een medisch attest (beschrijving van de aard en de ernst van de letsels) aan de behandelende geneesheer.
  3. Wacht op een ontvangstmelding en verdere instructies van TC Ruggeveld.