STAGES

Een week vol tennisplezier!

STAGES

Onze club biedt naast de reguliere tennislessen ook de mogelijkheid om stages te volgen tijdens de paas- en zomervakantie. 

U kan al de tarieven terugvinden in het menu prijzen.


PAAS- EN ZOMERSTAGE

  • Stageabonnement voor niet leden is verplicht ten behoeve van 25,00 €. Daarmee is uw kind aangesloten bij Tennisvlaanderen en is het verzekerd tijdens de stage.  
  • Sportieve kledij en tennisschoenen verplicht
  • Groepen worden samengesteld in functie van niveau en aantal deelnemers
  • Stages gaan door onder voorbehoud van voldoende deelnemers
  • Warme maaltijd, 1 stuk fruit en water is voorzien gans de dag;

Programma

Vooropvang: 8u30-9u30

Start stage: 9u30-12u:00

Middagpauze: 12u:00-13u:30

Vervolg stage 13u:30-16u:00

Naopvang: 16u:00-17u:00

De stage is vooral gericht op de tennissport maar (weersafhankelijk?) er kunnen ook andere activiteiten/sporten georganiseerd worden. 

COMPETITIESTAGE

  • Bedoeld voor gevorderde spelers en in het bijzonder voor de deelnemers van het Jeugdtornooi op TC Ruggeveld - 2 reeksen inclusief op de Luxilon Open Ethias Tour
  • Lid zijn van TC Ruggeveld is verplicht
  • Water is voorzien gans de dag. 
  • Stage gaat door onder voorbehoud van voldoende deelnemers (min. 10 spelers)  
  • Er wordt een halve dag stage gegeven van 9u30-12u00 en in de namiddag is er tornooibegeleiding voorzien voor de tornooispelers.